För info och bokning, kontakta: Wanda Dahlsten tel. 073-037 39 37• E-mail: fjallpilens@gmail.com